Kontakty

Názov: Dieťa do dlaní

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Partizánska 2503/1, 066 01 Humenné

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR pod registračným číslom VVS/1 – 900/90-49658  dňa 18.11.2016.

IČO: 50562771

DIČ: 2120800836

Bankové spojenie:

ČSOB: SK 0375 00 0000 0040 2599 0424

Telefonický kontakt:

+421 907 420 324 Mgr. Danka Pavlíková – osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby

info@dietadodlani.sk
dietadodlani@gmail.com

 

 

 Dieťa do dlaní

Miesto poskytovania sociálnej služby:

Ul. 1 Mája 2045/21, 066 01  Humenné – ambulantná forma

Registrácia sociálnej služby: zapísané v registri  poskytovateľov  sociálnych služieb  v Prešovskom kraji  dňa 16.3.2018

Druh sociálnej služby: služba včasnej intervencie §33  zákona č.  448/2008 o sociálnych službách

Forma sociálnej služby: terénna a ambulantná