Skip to content

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

IMG_20200122_115612
  • poskytuje pomoc, podporu a sprevádzanie rodinám so zdravotne znevýhodnením dieťaťom nad 7 rokov a ženám v prenatálnom období čakajúcim dieťa so zdravotným znevýhodnením a ich partnerom
  • ambulantnou alebo terénnou formou
  • sociálny pracovník – poradca poskytuje podrobné informácie o kompenzačných pomôckach a príspevkoch, sociálnych dávkach pre rodinu, opatrovateľskej službe a pod.
  • hľadá riešenie ako samostatne a čo najlepšie zvládnuť náročnú životnú situáciu 
  • podporuje zvládať problémy súvisiace so starostlivosťou o člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom

            Tel. kontakt 0918 842 150